Diğer kimyasallar

  • Other chemical products

    Diğer kimyasal ürünler

    Ana plastik, kaplama modifikasyon katkı maddelerine ek olarak, ürün kategorisini daha fazla kullanıcı için zenginleştirmek için şirket aktif olarak daha geniş bir alana yayılmıştır.

    Şirket moleküler elek ürünleri sunabilir, 6FXY

    (2,2-Bis(3,4-dimetilfenil)heksafloropropan) ve 6FDA (4,4'-(Heksafloroizopropiliden)diftalik anhidrit) .